Je hebt Moederdag en Vaderdag. Wereld Linkshandigendag, Broer- en Zussendag. En er bestaat De Dag van de Leraar. Terecht dat ook deze groep een eigen feestdag verdient.

Omdat we pleiten voor gezonde & gemotiveerde leerkrachten!

Want mensenkinderen wat is er toch veel aan de hand in het onderwijs. Tekorten, werkdruk – die begrippen zijn niet nieuw. Als je kiest voor de PABO kies je voor een dankbaar beroep, dat nu steeds meer ondankbaar lijkt. Kan niet, mag niet, gebeurt wel.

Goed. Wij zijn 2KNOWHOW en onze achtergrond is (ook) onderwijskundig. Vele van onze collega’s zijn zelf ouder en hebben dagelijks te maken met school en de druk die er overduidelijk op docenten ligt. Het onderwijs gaat ons aan het hart. En dus willen we wat doen. Niet alleen omdat het nu ‘de dag van is’ maar juist ook langdurig en effectief. De helden die docenten zijn -want dat zijn ze!- willen we waar het lukt ondersteunen en hun meest krachtige zelf laten zijn.

Daar hebben we wel verstand van, daar hebben we diverse trainingsdagen over en van. Let op! Ben jij docent en wil je kennismaken met ons? Bellen! Wij helpen graag. Een klein voorproefje van wat we je zoal vertellen:

Sturingsdriehoek in het onderwijs

Bij het voorbereiden én uitvoeren van een les zijn er drie niveaus waarop je als leraar kunt interveniëren en sturing kunt geven. Voor het ontwerpen van een goed lesprogramma is het noodzakelijk om over deze drie niveaus na te denken. Deze drie niveaus zijn weergegeven in de sturingsdriehoek.

Boven in de driehoek staat de inhoud, het eerste niveau.

Er is immers altijd een inhoudelijk doel van de les. Vaak is wel helder waar de les over gaat, en over welk onderwerp. Maar is ook duidelijk wat de opbrengst moet zijn? Wanneer de les geslaagd is? En ook: is het voor de leerling helder wat precies het doel en de inhoud zijn? Doelen zijn bijvoorbeeld: kennis overdragen, vaardigheden aanleren, de groep laten uitwisselen, informeren of reflecteren.

In het moment zelf sturen op gedrag is meestal lastig.

Effectiever is dan om te kiezen voor een bepaalde aanpak of vorm die het gewenst gedrag al oproept en zo bijdraagt aan het behalen van de gewenste doelstellingen. Dit brengt ons bij het tweede niveau van de sturingsdriehoek. Wanneer duidelijk is wat inhoudelijk bereikt moet worden en nagedacht is over het gedrag dat hiervoor bij de studenten opgeroepen moet worden, dan volgt daaruit welke werkvormen hiervoor geschikt zijn. Een werkvorm kan ook al iets kleins zijn, een uitleg die wel of niet ondersteund wordt door een luisteropdracht, een persoonlijk verhaal als aftrap van een les, het overleggen in duo’s, of het invullen van een ABC. Niet alleen werkvormen horen hierbij, maar ook zaken als setting en samenstelling, inrichting van de onderwijsruimte en de manier waarop de lesmaterialen worden aan geboden.

Naast de inhoud van de les, en de gekozen vorm, heeft het gedrag een groot effect hebben op het resultaat en de effectiviteit van de les.

Dit gedrag is het derde niveau van de sturingsdriehoek. Het gedrag van de leerlingen (gewenst of ongewenst) wordt veroorzaakt door de rugzak die ieder heeft, gevuld met kennis, ervaringen, verwachtingen, overtuigingen en daaraan gekoppelde emoties. Het is van belang om na te denken over welk gedrag er tijdens de les verwacht wordt en welk gedrag wenselijk is. Kies een werkvorm die het gewenste gedrag oproept tijdens de les. Het selecteren van de geschikte vorm en werkvormen maakt het mogelijk om naast invloed op de inhoud, ook invloed te hebben op het gedrag van de leerlingen.

Meer weten? Leraren, schoolbesturen, iedereen is meer dan welkom in een van onze trainingen. Tot snel, bij ons of bij jullie! Neem contact op.


Ook interessant

Zin in vergaderen

Zo krijg je zin in vergaderen! Oef. Je hebt een dag vól vergaderingen. Daar kijk je niet naar uit. En dat terwijl we meer dan ooit overleggen – hoeveel uur denk je?

Hoe krijgen we mensen dolgraag aan het werk in de zorg en het onderwijs

Dat lukt ons als we dit veranderen

Zo werkt persoonlijk leiderschap

Zo werkt persoonlijk leiderschap: waarom het leven leuker is met een kompas! Herken je dit? Je probeert in een overleg iets uit te leggen, voelt je niet gehoord door collega’s en haakt vervolgens helemaal af.