12,75

Voor écht contact

Met de verdiepende vragen in deze kaartenset komen jij en je gesprekspartner(s) tot een echt en inhoudelijk gesprek. Erg waardevol.

Sorteer de kaarten op drie stapels (I, II en III) en leg deze omgekeerd op tafel. Begin met stapel I. Pak een kaart van deze stapel en lees deze hardop voor. Je gesprekspartner geeft antwoord en nu kun je kiezen: geeft iedereen antwoord, of ga je door naar de volgende vraag? Dan pakt je gesprekpartner een kaart van de stapel. Als de eerste stapel op is, gaan jullie door met stapel II, en dan III.

Categorie: