Daan Buitendijk

HIGHLIGHTS / STRENGTHS

 • Achtergrond in Human Resources en Psychologie
 • Positief-kritisch
 • Gastvrij
 • De ander inspireren stappen te maken
 • Sterk observatievermogen
 • Goede luisteraar
 • Vriendelijk
 • Kwaliteitsgericht
 • Snelle loper

OVER HET WERK

Vanuit mijn persoonlijkheid en ervaringen merk ik dat ik energie krijg door andere mensen te bewegen ontwikkelstappen te maken, zowel in mijn sociale als professionele omgeving. Dit kan zijn via een goed gesprek of coaching, met in de basis oprechte aandacht en interesse voor de ander, en ook door het aanreiken van de benodigde inzichten, tools of informatie.

Mijn nieuwsgierige aard zorgt ervoor dat ik zaken en mensen wil begrijpen en deze kennis ook direct wil toepassen. Ik stel vragen, confronteer en luister. Bij 2KNOWHOW zet ik mij in om vanuit de (potentiële) behoeften binnen het werkveld mij te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen en kansen en hoe 2KNOWHOW professionals, teams en organisaties verder kan helpen in hun prestaties, ontwikkeling en verandering.

OVER ZIJN PAD

Mijn jarenlange ervaring in de hospitality heeft buiten passie voor goede koffie, ook bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van mijn sociale antenne: een goed gevoel en inzicht in de verschillende typen mensen en hun behoeften. Het resultaat hiervan is goed te weten hoe te moeten handelen in verschillende situaties en écht contact te maken met mensen op een authentieke manier.

Door mijn continue nieuwsgierigheid in het begrijpen van hoe zaken en met name mensen werken, om een rol van betekenis te kunnen spelen, heeft er (on)bewust toe geleid dat ik mij verder heb ontwikkeld vanuit en binnen Human Resources en Psychologie. Gedrag is de basis van alles wat wij doen, hoe wij met elkaar omgaan en soms ook juist niet met elkaar (willen) omgaan. Gedrag dat resultaten vormt en teweeg brengt voor de mens en organisatie. Mooi om daar (be)grip op te hebben en juist te zorgen voor de verbinding. Ik vind het belangrijk dat mensen plezier hebben in het leven en geloof erin dat openheid en verbinding daar een grote rol in spelen.

VRAAG MIJ VOORAL NAAR

 • Teamontwikkeling
 • Kleedkamersessies met Paul van Ass
 • Impact maken in je bijeenkomsten en contactmomenten
 • Persoonlijk- en professioneel leiderschap
 • De lekkerste plek voor koffie in Leiden